Đăng nhập Đăng ký

linhmeo Linh mèo @linhmeo

Xem chỉ tay nữ, con gái đường công danh mà ngắt nhiều đoạn là nhiều lần đổi nghề?
0 9
Có phải xem chỉ tay nữ, con gái thì có đúng là đường công danh của nữ chạy từ ngón giữa đến cổ tay không?
3,094 lượt xem
Like
Repost Share
linhmeo

Có phải xem chỉ tay nữ, con gái thì có đúng là đường công danh của nữ chạy từ ngón giữa đến cổ tay không?

Bình luận:

Liên quan

x