Maybeline mình có xài mascara hyper curl với phấn má thấy cũng ổn. Phấn má mịn và hồng tự nhiên, có điều bay nhanh. Mas thì hơi khó remove chút.
Riêng base khuyên bạn mua của những brand lớn hơn vì nó là lớp makeup sát với da của mình nhất, phải xài đồ tốt nhất. Dù giá hơi chát nhưng bảo vệ da, đáng đồng tiền bát gạo. Chứ đừng ham rẻ đem mặt mình ra làm thí nghiệm. Bản thân tớ bộ dưỡng, base và found xài đồ tốt, còn những đồ make up thì bình thường vì nó là lớp ở bên ngoài cùng rồi.