Member

Tôi nghe nói cây tầm gửi sống trên cây mít hoặc cây gạo rất tốt, có tác dụng bổ gan. Xin hỏi điều đó có đúng không? Tầm gửi sống trên các cây và các loại cây khác có phải là thuốc bổ không? Cách sử dụng thế nào?

Hỏi vào lúc(30/06/2009 09:56:08)
TOP 20 HỎI ĐÁP
Hôm nay
Tuần này
TOP 20 TRẢ LỜI
Hôm nay
Tuần này