Member

Vừa qua tôi có đi siêu âm ổ bụng thì thấy kết luận: nhu mô gan thô nhưng không được giải thích rõ ràng. Vậy xin hỏi thế nào là nhu mô gan thô? Tại sao nhu mô gan lại thô? Đó có phải là một bệnh không? Có cần phải giữ gìn, ăn uống kiêng khem?

Hỏi vào lúc(20/10/2009 09:48:36)
TOP 20 HỎI ĐÁP
Hôm nay
Tuần này
TOP 20 TRẢ LỜI
Hôm nay
Tuần này