Member

E biết vô sinh còn do nhiều yếu tố,kinh nguyệt đều đặn chưa chắc đã hoàn toàn k bị vô sinh.Nhưng bị kinh đều đặn,đúng ngày thường phản ánh sinh lý tốt.Có những trường hợp nào ngoại lệ bị vô sinh khi kinh nguyệt vẫn đều đặn,k viêm nhiễm hay là bị bệnh sinh lý bao giờ ko?Ai biết có thể nói cho e biết k ạ?

Hỏi vào lúc(15/04/2009 16:05:31)
TOP 20 HỎI ĐÁP
Hôm nay
Tuần này
TOP 20 TRẢ LỜI
Hôm nay
Tuần này